25/5/09

Programa de Axuda para a Programación e Avaliación


PAPA é una sinxela base de datos en Access 2000 ou superior que nos permite levar un control das notas dos alumnos asi como das programacións.
O programa estructúrase en dúas partes, unha para altas e outra para informes. Para poder ver o funcionamento é necesario meter uns cantos datos: alumnos, áreas, unidades, obxectivos e actividades, criterios de avaliación...
Cos datos anteriores se pode avaliar de forma cuantitativa.
Os informes inclúen a impresión de programacións, criterios de avaliación tanto superados como non superados, así como os establecidos, as notas xerais e as notas detalladas por alumnos.

Descargar o programa

No hay comentarios: